аЯрЁБс>ўџ *ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ ЉЭЩРсАСт\p Windows UserarW BАaР=œЏМ=ž[,8X@"Зк1Шџ6Arial1Шџ6Arial1Шџ6Arial1Шџ6Arial1 џ6Arial1Ш 6Arial1Ш$6Arial1мџМ6Arial1мџ6Arial1мџ6Arial1мџМ6Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)Є"Yes";"Yes";"No"Ѕ"True";"True";"False"І"On";"On";"Off"]Ї,[$Ќ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$Ќ -2]\ #,##0.00\)рѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР р Р р+ѕџ јР р)ѕџ јР р,ѕџ јР р*ѕџ јР рєџєР рєџєР р ѕџ јР р ` р H р "x@ р "x р "x р h р h@ р h р h@@ р h@ р h @ р h@ @ р h"@ р h " @ р h @ р h р h р h""@ @ р (@Р р h"@@ р h"@ р x@ р x р h р h " @ р h"@ @ р h"@ @ р h!"@ @ р h@ р h @ р !x @ р h р h@ р h@@ р h @ р x@ р x р x@ р h@ р h р h@ р h р h @ р h р x"@@ р x"@ р x " @ р "x@@ р"x@ р"x @ р "x@ р "x р "x р "x@ р "x р "x р x@@ р @Р р @Р р x@ р Р р Р р @ Р р Р р Р “€џ“€џ“€џ“€џ“€ џ“€џ“€џ“€џЉM€џd“п€M@ž }†ЎЕХ&[Xї Rnayneshs - Personal View`…zSheet1…Т7Sheet2…p9Sheet3ŒСС"Оќ€.';Request For change in signature and/or change in photographg(To avoid mistake(s), please follow the accompanying instructions carefully before filling up the form)Change in signatureChange in photograph Section B: For DDO UseDate of Receipt Stamp of DDO For FC UseTime of ReceiptDate Instructions(To be filled by FC)Acknowledgement No. Entered by Verified byChange in Signature Section A:To affix colour photograph(3.5 cm x 2.5 cm)Reason for change in signature:dI hereby, request you to carry out the following change.The necessary details are provided as below:Date :Subcribers Name$ Permanent Retirement Account NumberName & Signature For PAO Use Stamp of PAO_______of Authorised person/ Reason for change in photograph:Subscriber's Signature(New Signature)bSubscriber's sign/Thumb impression in black ink only. (Applicable in case of change of Photograph)E1. This form is to be submitted to CRA appointed Facilitation Centre.l2. Please indicate whether request is for change in signature and/or Photograph by ticking the relevant box.)3. The change request will be chargeable.V4. This request must be accompanied with a DDO Covering letter on official stationery.w CENTRAL RECORD KEEPING AGENCY Annexure S7/M lџ*З ЩF›>“єIcc‚ ЉЭЩР :Єм%2 dќЉёвMbP?_*+‚€%Сƒ„&а?' зЃp= Ч?(ffffffц?)= зЃp=к?M6Microsoft XPS Document WriterмXџъ odXXLetterџџџџDINU"L Ъвіr SMTJMicrosoft XPS Document WriterInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bpp MXDWЁ"PXXр?И…ыQИЮ?U} ’} I} ’} I} m} ’} 5I} 6$ :6&,€&€&€&&,€ &€&€&€&€ &€ &€ &€ &€ &;€ &€&%%, %@%@%X@ %%, %€%,€ %,€ %€%,€ %;€ %,€%,€ %€§ F&ОLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH$§ IОLJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJK$§ LОLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN$ОN$ОN$ОN !$§ ОJ"""""""""""""""$§ ОJ$ОN$ § ОJ """""""""""""""$О: § LО MMMMMMMN$О: """""""""""""""§ LО MMMMMMMN$ОN $ § ОJ """"""""""""4&&&&&&&'$ОP%О О #$О О #$О О #$О § O!ОPPPPPPPQ$О ОRSSSSSSST$ОN%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&UVVVVVVVW$$$§ ОJ !$ОN$О(§ О( § О2$ОN$ОN)$§ CО DE§ *ОD+++##########################$$ОN,--....$§ ОJ&&&&&&&&&&&&&&&$ОN$зD  l^^^RRRffRfhhRfT&&&8,RfR~RR|Rf %,€ !%;€ "%€#%,€ $%€%%,€ &%,€ '%,€ (%,€ )%,€ *%,€+%€,%€-%€.%€/%€0%YР1%†Р2%;Р3%, 4%5%6%7%8%9%, ОN $!§ !*О !+/§ !*ОD!+++++########################$$ОN"$#§ #ОJ#&&&&&&&&&&&&&&&&$ОN$$ОN%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'$ОN&$'§ 'О0' !§ 'О'011112$(§ ( ОJ(%&&&&&&&&&&&'$ОN)&&&&&&&&&&&&&&&#&&&&&&&&&&&&&&&&&&$*§ *7О*76§ * 8О* О *A§ *6О *О *$+§ +О+§ ++§ + 3О+ § +О +@§ +О+§ +О +§ + О+!$О,О, 3О,@>>>>>О,>>>>О, >>>$О-О- 3О-@О-О- $О.О. 3О.@О.О. $О/О/ 3О/@О/О/ $О0=>>>>>>О0 ?>>>>>>>@§ 0 О0§ 0О 0§ 0 О0!$1§ 1О1§ 1 3О1 О1@>>>>>О1>>>>О1 >>>$2§ 2:О2;;;;;;§ 2 <О2 ;;;;;О2@О2О2 $3§ 3%О3%&&&&&& § 3 9О:3 &&&&&&&B&&&&&&&&&&&&&&&&'$44$§ 5 5$§ 6"6$§ 7#7$§ 8$8$§ 95%ОL9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'$з8ь єR|RfRRR|fR оnnnn”ŽŽ|>Ж@<dЊ@d“п€M@ž }†ЎЕХ&d@<"џџџџƒ„&а?' зЃp= Ч?(ffffffц?)= зЃp=к?M6Microsoft XPS Document WriterмXџъ odXXLetterџџџџDINU"L Ъвіr SMTJMicrosoft XPS Document WriterInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bpp MXDWЁ"PXXр?И…ыQИЮ?Ћх:$$$# # #я7 ЉЭЩР z8 dќЉёвMbP?_*+‚€%џСƒ„Ё"џр?р?$U} $ >Ж@Њ@d“п€M@ž }†ЎЕХ&d@< џџџџƒ„Ё"р?р?<Ћя7 ЉЭЩР (: dќЉёвMbP?_*+‚€%џСƒ„Ё"џр?р?<U>Ж@Њ@d“п€M@ž }†ЎЕХ&d@< џџџџƒ„Ё"р?р?<Ћя7 Root Entryџџџџџџџџ РF ‹џћ˜д+€Workbookџџџџџџџџџџџџ;User NamesџџџџџџџџERevision Logџџџџ? ўџџџ@§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ,ўџџџџџџџ/012345ўџџџ789:;<=ўџџџџџџџAўџџџBCDEFGўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFР7zџћ˜д-€Workbookџџџџџџџџџџџџ;User NamesџџџџџџџџuRevision Logџџџџ" ўџџџџџџџџџџџ@§џџџ#$%&'()ўџџџўџџџџџџџџџџџ>/012345ўџџџ789:;<=ўџџџўџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ–2 ХыхЬаNЃћDВУ†:еХыхЬаNЃћDВУ†:е•Ђ Windows User”Ђи/5nayneshs8žџџџџ џџХыхЬаNЃћDВУ†:еАnayneshsи/5= ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ‘˜’),—“)e3кХыхЬаNЃћDВУ†:еи +" vishweshk“,фз­ХыхЬаNЃћDВУ†:ет * Windows UserrW‘˜’),ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0МHPdx  œ ЈДф nayneshs nayneshsMicrosoft Excel@€YЎШ@Є"зюЧ@€ЦДO4ЛШўџеЭеœ.“—+,љЎ0и PXd lt|„ Œ ЕфЋ џџџџ Sheet1Sheet2Sheet3 Worksheets—“)e3кХыхЬаNЃћDВУ†:еи +" vishweshk“,фз­ХыхЬаNЃћDВУ†:ет * Windows UserrW–2 ХыхЬаNЃћDВУ†:еХыхЬаNЃћDВУ†:е•Ђ”Ђи/5nayneshs8žџџџџ џџХыхЬаNЃћDВУ†:еАnayneshsSummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ.DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ6џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџи/5=